fbpx

Jak funguje tepelné čerpadlo vzduch voda? 

Tepelná čerpadla Vzduch-Voda (jak to pracuje)?

Princip práce je stejný jako u běžné ledničky, mrazáku nebo klimatizace. Tepelné čerpadlo má uzavřený oběh speciální látky – chladiva, která se za nízkých teplot vypaří a absorbuje do sebe energii. Páry chladiva jsou stlačeny kompresorem, a tím se ohřejí. Za vyšší teploty chladivo v plynném stavu předá teplo do otopné vody, změní se na kapalinu a celý cyklus se znovu opakuje.

Stejně jako mraznička může odebírat teplo z potravin i při teplotě -20 °C, může tepelné čerpadlo pracovat a odebírat teplo ze vzduchu i při tak extrémně nízkých teplotách. Topný faktor tepelného čerpadla (COP) vyjadřuje efektivitu jeho práce. Udává, kolikrát více energie tepelné čerpadlo dodá, než spotřebuje. Topný faktor klesá s klesající teplotou, při které energii získává.

Tepelné čerpadlo využívá energii, která zůstává ze slunečního záření ve vzduchu, zemi a vodě. U tepelného čerpadla vzduch/voda prochází vzduch tepelným čerpadlem a přímo ohřívá chladivo ve výměníku (výparníku).

Při použití správně dimenzovaných fotovoltaických panelů je pravděpodobné, že budou významně snížené náklady na elektřinu a tím se dostává provoz tepelného čerpadla a tím tedy i náklady na energie do velice příjemných a přijatelných.

 

Ekonomika pro RD

Tepelná čerpadla se hojně instalují v rodinných domech především jako náhrada vytápění elektřinou nebo za zdroje na tuhá a kapalná paliva (uhlí, topný olej, atd.) Výhodou oproti vytápění elektřinou je 2,5 až 4 násobně nižší spotřeba elektrické energie, výhodou proti tuhým palivům je komfort provozu. Velikost úspory závisí na sezónním topném faktoru SCOP, který se liší podle typu primárního zdroje (země, vzduch a voda) a také na otopné soustavě (radiátory, konvektory, podlahové a stěnové vytápění). Nejlepšího sezónního topného faktor lze dosáhnout u tepelného čerpadla voda/voda s podlahovým vytápění bez přípravy teplé vody. Vhodných zdrojů pro tento typ není v České republice mnoho. Daleko častěji se tedy instalují tepelná čerpadla vzduch/voda. Z ekonomického a technického hlediska je třeba vždy posoudit, jaká instalace je pro daný dům nejvhodnější. Další výhodou pro domácnosti je tarif D57d platný pro celou domácnost, tedy i pračku, televizi, ledničku, atd. Toto přináší do rodinného rozpočtu další nemalou úsporu za ostatní elektrickou energii.

Zdroj: TZB.info

Výpočet nákladů na energie

Ve výpočtu nákladů za energie jsou zahrnuty paušální poplatky a průměrná spotřeba energie domácnosti (4000kWh/rok na ostatní spotřebu) Celkový výpočet obsahuje také náklady na vytápění a přípravu teplé vody.

Počítáno pro : RD / Středočeský, příprava 150 l teplé vody o teplotě 45°C denně, topná soustava v tepl. spádu 45/35 °C jako bivalentní zdroj u systému vzduch/voda je použit elektrokotel (integrovaný do TC nebo doplněk v aku nádobě).
V následující tabulce naleznete porovnání nákladů v Kč na energie pro různé typy vytápění a pro konkrétní tepelnou ztrátu budovy.